כרטיסי ממסרים ו- I/O

כרטיסי ממסרים ו- I/O

כרטיס ממסרים בחיבור USB המכיל שני ממסרים הניתנים לשליטה דרך פקודות ממחשב.
כרטיס ממסרים המכיל שני ממסרים, ניתן להפעיל את הממסרים בעזרת פקודת TCP/IP מהרשת.
כרטיס ממסרים המכיל שמונה ממסרים, ניתן להפעיל את הממסרים בעזרת פקודת TCP/IP מהרשת
כרטיס ממסרים המכיל עשרים ממסרים, ניתן להפעיל את הממסרים בעזרת פקודת TCP/IP מהרשת.
כרטיס I/O עם שתי ממסרים, ארבע I/O ושתי כניסות אנלוגיות בחיבור רשת תומך בפרוטוקול MODBUS TCP/IP.
כרטיס I/O עם ארבעה ממסרים, שמונה I/O וארבע כניסות אנלוגיות בחיבור רשת תומך בפרוטוקול MODBUS TCP/IP.
כרטיס I/O עם שמונה ממסרים ושבע I/O בחיבור רשת תומך בפרוטוקול MODBUS TCP/IP.
כרטיס I/O מודולרי עם מספר כניסות מגעים ויציאות ממסרים לפי דרישת הלקוח