ממירי תקשורת שונים - מתאם Rs232  ועוד

ממיר תקשורת מ-RS232 ל-USB מדמה COM

מק"ט: USB232B
ממיר RS232 ל-USB תעשייתי של חברת Giga-TMS. ממיר זה מאפשר הוספת יציאה טורית וירטואלית שהמחשב רואה אותה כיציאה טורית לכל דבר (יוצר Virtual Com Port). כך אפשר להמשיך ולהשתמש בתוכנות רגילות ללא כל שינוי במערכת. ממירי תקשורת מסוג RS232 מאפשרים הוספת יציאות טוריות למחשבי PC  ולמחשבים ניידים בעזרת חיבור המתאם לכניסת USB. ממירים מסוג זה מאפשרים חיבור התקנים טוריים למחשבים בהם אין אפשרות להוסיף יציאות טוריות.
 
ממיר ה-RS232 תומך במערכות הפעלה של Windows, Linux, Mac OS X (כולל מערכת ההפעלה Android).

• תומך בממשק USB 1.1.
• מהירות עבודה עד 120Kbps.
• מצב עבודה טורי N,8,1.
• נוריות חיווי Link/RX/TX.
• תומך החל מחלונות 98.
• אין צורך בספק מתח חיצוני.
• מימדים- 18x35x56 מ"מ.
תגיות: