ממירי תקשורת שונים - מתאם Rs232  ועוד

ממיר תקשורת מ-RS485 ל-USB

מק"ט: USB485A
סדרת ממירי תקשורת ה-RS485 ל-USB של חברת Giga-TMS, מאפשרים הוספת יציאה טורית וירטואלית (Virtual Com Port) אשר המחשב רואה אותה כיציאה טורית לכל דבר. כך אפשר להמשיך ולהשתמש בתוכנות הרגילות ללא כל שינוי במערכת. באמצעות ממירים אלו, ניתן להוסיף יציאות טוריות למחשבי PC ולמחשבים ניידים. בנוסף, הם מאפשרים חיבור התקנים טוריים למחשבים שבהם אין אפשרות להוסיף יציאות טוריות.

• תומך בממשק USB 1.1.
• מהירות עבודה עד 120Kbps.
• מצב עבודה טורי N,8,1.
• מחבר 4 הברגות. 
• נוריות חיווי Link/RX/TX.
• תומך החל מחלונות 98.
• אין צורך בספק מתח חיצוני.
• מימדים: 18x35x56 מ"מ.
תגיות: