פרויקטים

התראה על כניסת אורחים או קבלנים לאזורים מסווגים

מה הלקוח רצה לפתור?
מדובר על משרד ממשלתי עם אזורים וחדרים מסווגים שהכניסה אליהם אסורה לאורחים ולקבלנים. הלקוח חיפש פתרון של זיהוי אנשים לא מורשים בכניסה, וקבלת התראה על כך בטלפון הנייד של הקב"ט.

הפתרון שלנו:
הפתרון מבוסס על תג אורח עם סוללה ועל בקר המותקן בכניסה לאזור המסווג. הבקר מזהה את התגים מטווח של כ-10 מטרים ויודע לשלוח התראה באמצעות מסרון.

תיאור טכני של הבקרים והפיתוח:
הפתרון מבוסס על תג BLE עם סוללה פנימית ומבקר סלולרי המחובר ל-קורא BLE. המשתמשים מגדירים בתוכנת הבקר את מספרי תגי ה-BLE שאינם מורשים להתקרב לאזור בו הוא נמצא. כמו כן, ניתן להגדיר את מספרי הטלפון שיקבלו את התראות ה-SMS.