פרויקטים

העברת נתונים בין בקרים מרוחקים

מה הלקוח רצה לפתור?
ללקוח ישנם מספר חיישנים המותקנים בשטח פתוח בנגב. בשטחים אלו אין תשתית אינטרנט או חשמל.
הלקוח רוצה להעביר את הנתונים שמתקבלים מהחיישנים אל הבקר אשר מותקן במרכז הבקרה שלו.

 

הפתרון שלנו:
מספר בקרים סלולריים עם חיבור לחיישן הלקוח. הבקרים דוגמים את החיישנים ובכל מספר דקות מעבירים את הנתונים באמצעות SMS לבקר סלולרי מרכזי (אופציה המוגדרת על ידי הלקוח). הבקר הסלולרי המרכזי מקבל את הנתונים מהבקרים המפוזרים בשטח, ומעביר את המידע כיציאה אנלוגית (0-10V) לבקר הראשי של הלקוח.
בנוסף, הבקר המרכזי יודע להתריע באמצעות סגירת מגעים על אי קבלת נתונים מהבקרים המפוזרים.

 

תיאור טכני של הבקרים והפיתוח:
ישנם מספר בקרי קצה המתחברים לחיישן שמונה פולסים. הבקר מחשב את מרווח הזמן שבין פולס לפולס (סגירת מעגל) ולפי הגדרה הוא שולח באמצעות SMS מספר בין 0-10 לבקר המרכזי. בנוסף לכך, ישנם מספר בקרי קצה המתחברים לחיישן עם יציאת 4-20mA. הבקר ממיר את המידע לערך בין 0-10 ושולח באמצעות SMS מספר בין 0-10 לבקר המרכזי.


הבקר המרכזי מכיל 12 יציאות אנלוגיות ( 0-10V ) ועוד 10 ממסרים הנסגרים במצב של תקלת תקשורת.
חברת אי.ד.פי פיתחה את קוד התוכנה של הבקרים, אשר מאפשר את העברת הנתונים בהתאם לדרישות הלקוח.