פרויקטים

זיהוי עובדים בחדר אוכל לצורך חיוב על ארוחות

מה הלקוח רצה לפתור?
מדובר על חברה עם מאות עובדים אשר חלקם משתמשים בחדר האוכל שנמצא במבנה המשרדים של החברה. הלקוח רצה לדעת אילו עובדים הגיעו לאכול ארוחת צהריים, וכמה פעמים הם הגיעו במהלך החודש כדי לבצע קיזוז משכרם.

הפתרון שלנו:
קורא כרטיסי עובד המתאים לכרטיסים של הלקוח ובקר עם צג המציג את עלות הארוחה בהתאם לנתונים שהוא קיבל ממערכת הלקוח.

תיאור טכני של הבקרים והפיתוח:
ביצענו התממשקות ברמת התוכנה אל מול מטמיעי מערכת פריוריטי בפרוטוקול תקשורת ייעודי. הבקר מתחבר לרשת המחשבים של הלקוח, מקבל מתוכנת הלקוח את מחיר הארוחה ומציג אותו על הצג המובנה. כאשר עובד מעביר את הכרטיס שלו בקורא הכרטיסים, הבקר מבצע בדיקה מול מערכת הפריוריטי ומציג לעובד חיווי על הצג הכולל את שמו, את עלות הארוחה או הצגת חיווי שאין אישור לכניסה.