פרויקטים

בקר להתראה על עובדים במצוקה

מה הלקוח רצה לפתור?
ללקוח יש עובדים הנמצאים בחדרי עבודה מסוכנים, והם לובשים על עצמם מכשירי התראה (לחצני מצוקה) אשר שולחים הודעת SMS כאשר הם מזהים נפילה של אדם או כאשר הוא לוחץ על לחצן המצוקה המובנה במכשיר. הלקוח רצה שההתראה של המכשיר שלו תגיע לחמ"ל ותפעיל סירנה ותציג על צג המחשב את שם העובד שנמצא במצוקה.

הפתרון שלנו:
בקר סלולרי אשר מקבל את הודעות ה-SMS מלחצני המצוקה הסלולרים של העובדים, ומפעיל אזעקה באמצעות צופר חיצוני. במקביל, הבקר פותח תוכנה במחשב החמ"ל אשר מציגה את שם העובד שנמצא במצוקה.

תיאור טכני של הבקרים והפיתוח:
הבקר מחובר לרשת המחשבים וגם למודם סלולרי עם מספר טלפון המוגדר בלחצני המצוקה. הלקוח מגדיר בתוכנה שסיפקנו לו רשימת אנשי קשר עם מספרי הטלפונים שלהם. כאשר הבקר מקבל הודעה ממספר טלפון שמוגדר בו, הוא מפעיל יציאת ממסר ומקפיץ חלון בתוכנה עם שם העובד.

בפרויקט זה מדובר על עובדים בחדרים סגורים, אך ישנם לחצני מצוקה השולחים גם את מיקום ה-GPS של העובד (כאשר הוא לא בתוך מבנה). בנוסף, יש לנו את היכולת גם להציג בתוכנת המחשב את מיקום העובד שנמצא במצוקה.