פרויקטים

הפעלת גופי תאורה בתחנת דלק כולל חיסכון באנרגיה

מה הלקוח רצה לפתור:
ללקוח מספר גדול של תחנות דלק. מתברר שבלא מעט פעמים התאורה בתחנות אלה נשארת דלוקה בשעות היום והלקוח לא מודע לכך שמתבזבזת אנרגיה. בנוסף, שלטי פרסום נדלקים בלילה, אך לעיתים קורה שתאורת הפרסום לא עובדת ואף אחד לא בודק או מודיע על כך לאחזקה.

הפתרון שלנו:
בקר אסטרונומי - בקר עם יציאת ממסר לשליטה על התאורה בצורה אוטומטית לצורך חיסכון באנרגיה. בקר זה כולל בתוכו לוח זמנים של שקיעת וזריחת השמש למשך 30 שנים. בנוסף, הוא מתחבר בתקשורת לחיישני זרם אשר בודקים את צריכת הזרם של גופי תאורה שונים.

תיאור טכני של הבקרים והפיתוח:
הבקר מכיל יציאת ממסר המתחברת לקונטקטור חיצוני לצורך הפעלת 220V. כמו כן הוא מכיל מפסק עקיפה פנימי, שברגע שהוא מופעל נשלחת הודעת מייל למערכת המרכזית של הלקוח. בממשק ההגדרות של הבקר ניתן להגדיר השהייה, הדלקה או כיבוי  של התאורה - במספר דקות לפני / אחרי שקיעת או זריחת השמש וכמו כן לבחור את האזור בארץ שבו יותקן הבקר. עבור תחנות דלק השומרות שבת, ניתן להגדיר שהתאורה לא תידלק בימי שישי בלילה וכמו כן גם במועדי חגי ישראל. הבקר מתחבר גם לחיישן זרם בתקשורת RS485, ומבצע מדידה של זרם גופי התאורה. במידה והזרם יורד מתחת למה שהוגדר, הבקר שולח מייל למרכז הבקרה. מרכז הבקרה  שולח איש אחזקה בצורה אוטומטית במטרה לתקן את גוף התאורה הבעייתי.