פרויקטים

בקר למיזוג חדר שרתים

מה הלקוח רצה לפתור:
ללקוח יש חדר שרתים גדול עם ששה מזגנים. הוא צריך שרק שני מזגנים יעבדו בכל רגע נתון והשאר יהיו במנוחה (כדי לא להעמיס על המזגנים). כמו כן, הוא מעוניין לקבל התראה במצב של עליית טמפרטורות בחדר השרתים אשר עלולה להזיק להם.

הפתרון שלנו:
בקר טמפרטורה סלולרי
עם 6 יציאות ממסרים לשליטה על המזגנים. בקר זה כולל 2 חיישני טמפרטורה שיהיו מותקנים באזורים שונים בחדר.

תיאור טכני של הבקרים והפיתוח:
הבקר מתחבר באמצעות קונטקטורים (ממסרים חיצוניים) לששת המזגנים, והוא מתוכנת להפעיל בכל 24 שעות זוג מזגנים שונה ברוטציה מעגלית (פרמטר הניתן לשינוי על ידי הלקוח). בנוסף, ניתן להגדיר לכל אחד מהחיישנים סף טמפרטורה מקסימלי שבו הבקר יבצע הפעלה של כל ששת המזגנים. וזאת כמובן, לצד יכולתו של הבקר לשלוח התראות SMS למספר טלפונים שונים.